Tancats de Mília i l'Illa

Humedales Artificiales en la Albufera

Com recuperar la qualitat de l'aigua de L’Albufera, regenerar elshàbitatsdegradats i aconseguir el potencial ecològicd'aquestespai? ElsAiguamollsArtificials poden ser part de la solució.

El principibàsicdelsAiguamollsArtificialsconsisteix en fer circular aigua per terrenysambvegetació. Les plantes s'alimentendelsnutrientspresents en l'aigua, reduintaixí la seuaconcentració i deixant una aiguamés neta. Aquestsenzill sistema es s’aplica fa anys en petitespoblacions, nuclisruralsaïllats, en càmpings, hotels…

ElsAiguamollsArtificials de L’Albufera, popularmentconeguts en aquesta zona com Filtres Verds, suposen un innovador avanç en l'aplicaciód'aquest sistema de depuració, per la seuagrandària i la seuacapacitat de tractament. Estandissenyats per a recircular l'aigua del llac, reduint la seuacàrrega de contaminacióorgànica, i poden funcionar com a tractament posterior a les estacions de depuraciód'aigüesresiduals (EDAR).

Els Aiguamolls Artificials de L’Albufera han sigut construïts sobre antics camps d'arròs en els quals s'ha plantat vegetació autòctona. Aquesta vegetació, a més de depurar l'aigua de la llacuna, compleix una segona i importantíssima funció: recrear ecosistemes naturals escassos en L’Albufera, conformant una xarxa de Reserves Naturals de gran valor per a l'avifauna que ens visita.